لغت های درس1 +معنی

1-بی همتایی=بی مانندی 2-عنایت=توجه 3-فضل=بخشش 4-فرسوده=کهنه شده 5-کاست=کم کردن 6-پذیرنده=قبول کننده 7-خطا= بخشش 8-عطا =بخشش 9-نومیدم=ناامیدم 10-وابستم=ارتباط برقرار کردم 11-مساز=نساز 12-یکتا=یگانه 13-شنونده=کسی که گوش می دهد. 14-بیننده=کسی که مشاهده می کند. 15-الهی=خدایا
/ 1 نظر / 46 بازدید
آذر 91
8 پست
تکلیف
1 پست